Inleiding

Inleiding

Samen voor de stad

Samen leven we in een stad die misschien wel mooier is dan ooit.
Een stad waarin iedereen zichzelf mag zijn.
Een stad waarin iedereen zich vrij mag voelen om het eigen leven vorm te geven.
Een stad waarin we mensen helpen die (even) niet mee kunnen doen.
Een stad waarvan Vrede en Recht het motto is.

Samen leven we, kortom, in een prachtige stad.
Een stad die de komende jaren groeit.
Die groei stelt ons voor grote uitdagingen:
er komen steeds meer mensen in Den Haag wonen,
de vraag naar zorg groeit,
er zijn voldoende (betaalbare) woningen nodig,
en samen moeten we zorgen dat de stad bereikbaar, veilig en leefbaar blijft.
Bovendien staan we voor een grote financiële uitdagingen,
en moeten we de stad voorbereiden op de gevolgen van de klimaatverandering.

Als een uitdaging groot is,
wacht de kans op de hoek.
De kans om onze stad nog mooier en beter te maken,
pakken we met beide handen aan.
Deze coalitie doet investeringen om de stad klaar te maken voor de toekomst:
in het verbeteren van de bereikbaarheid van Den Haag en in het openbaar vervoer.
In belangrijke stadsontwikkelingen en de realisatie van sociale woningen.
We investeren fors in de energietransitie en dragen daarmee bij
aan een lagere energierekening.
Natuurlijk wil deze coalitie dat iedereen kan rekenen op goede zorg,
daar zorgen we voor.
Ook zetten we meer handhavers in,
en meer dan ooit zullen we onze diensten en taken in en vanuit de wijk uitvoeren.

En ondertussen,
wordt het gras gemaaid.
De stoep geveegd.
Het vuil opgehaald.

En leven we samen, naast en met elkaar, in onze prachtige stad aan zee.
Een stad die veel meer is dan een verzameling uitdagingen,
een verzameling van mensen en meningen.
Een regenboog van kleuren en achtergronden,
Een stad waarin ondernemende mensen de ruimte hebben.

Mensen die binnen onze stad zonder muren op een geweldige manier
met elkaar samenleven en voor elkaar zorgen.
In (leef)straten, buurten en wijken,
bij verenigingen en levensbeschouwelijke organisaties.

Met dit akkoord willen de vijf coalitiepartijen recht doen
aan al die mensen in Den Haag.
Met dit akkoord willen we de grote uitdagingen aan gaan en de kansen pakken.
Met oog en respect voor elkaar en samen met elkaar.

Samen voor de stad.