Drugs, coffeeshops en lachgas

Drugs, coffeeshops en lachgas

We gaan door met het huidige coffeeshopbeleid, ook ten aanzien van minderjarigen. Overconcentratie van coffeeshops zorgt in de Weimarstraat en in het Zeeheldenkwartier voor overlast. Deze overlast willen weverminderen door verplaatsing van coffeeshop te vergemakkelijken.

We vragen aan coffeeshopondernemers om contact te onderhouden met omwonenden en andere ondernemers in de straat om overlast tegen te gaan. In voorlichting aan jongeren over drugsgebruik besteden we aandacht aan de gezondheidsaspecten en aan het feit dat er een relatie is tussen (hard)drugsgebruik en het criminele circuit.

Er komt een verbod op de verkoop van lachgas, geïnspireerd op het initiatiefvoorstel ‘Van het lachgas af’ vanwege de mogelijke effecten op de gezondheid en in het verkeer. Tegen de verkoop van lachgas op straat wordt handhavend opgetreden op basis van het ventverbod in de APV. De verkoop vanuit de detailhandel en de horeca pakken we aan met de Wet Milieubeheer.