Leefbaarheid

Leefbaarheid

We blijven de Buurtinterventieteams en WhatsAppbuurtgroepen ondersteunen. We betrekken jongeren bij het schoon, heel en veilig houden van de openbare ruimte. We willen de zeggenschap en betrokkenheid van bewoners en ondernemers over veiligheid en leefbaarheid vergroten. Daarom gaan we samen met hen, de politie en maatschappelijke organisaties, bepalen welke maatregelen nodig zijn om de veiligheid en leefbaarheid te verbeteren. Er komen meer handhavers en deze gaan onder meer strenger toezien op de aanwezigheid van portiekverlichting envoldoende straatverlichting.

Het Rijk biedt ruimere bevoegdheden aan handhavers op het gebied van verkeersovertredingen en deze bevoegdheid passen we toe. Waar nodig zetten we handhavers meer incidentgestuurd in.

Schade aan de openbare ruimte wordt altijd op de daders verhaald. Als de dader minderjarig is, dan verhalen we de schade op de ouders/verzorgers. We gaan met hen in gesprek om herhaling te voorkomen.

Parkbeheerders koppelen we één-op-één aan een natuurgebied. Zo vergroten we hun herkenbaarheid en verbeteren we het toezicht.

Iedereen moet zich vrij kunnen voelen in de openbare ruimte. We respecteren elkaar op straat. Straatintimidatie tolereren we niet. Het strafbaar stellen van vormen van intimidatie in de APV maakt daarvan zo mogelijk deel uit. Met het gebruik van zogenaamde StopApps brengen we hotspots waar straat-intimidatie vaak voorkomt in beeld. We pakken professionele bedelbendes aan.

Samen met huurdersverenigingen (sociaal en particulier) en vve’s vergroten we kennis over inbraakpreventie. Ook stellen we inbraakpreventiemiddelen ter beschikking en gaan we door met preventiecampagnes in wijken met relatief veel inbraken.

We willen de weerbaarheid van ouderen vergroten, bijvoorbeeld tegen babbeltrucs. Ook ondersteunen we ze bij het nemen van veiligheidsmaatregelen in en om het huis. We pakken ouderenmishandeling en afpersing stevig aan. In samenspraak met ouderenorganisaties komen we met een Actieprogramma Ouderen en Veiligheid.