Werk, armoede en schulden

Werk, armoede en schulden

Meer mensen aan het werk

Meer mensen aan het werk

We bevorderen dat meer mensen aan het werk komen en we willen dat minder mensen in Den Haag afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering. Werk is de beste armoedebestrijding en bovendien goed voor persoonlijke ontwikkeling en eigenwaarde. Daarom continueren wij het Werkoffensief +500, een aanpak om jaarlijks 500 mensen extra uit de bijstand aan het werk te helpen. Als blijkt dat deze aanpak succesvol is onderzoeken we de mogelijkheden tot uitbreiding. We onderzoeken hoe er flexibeler omgegaan kan worden met parttime werk in combinatie met bijstand, als het aantal werkuren en/of het inkomen wisselt.

Als iemand aantoonbaar en verwijtbaar elke vorm van medewerking weigert, worden er passende maatregelen genomen. We gaan door met de ingezette intensiveringsslag bij de aanpak van bijstandsfraude, waarbij we oog hebben voor doelmatigheid en de persoonlijke situatie. We zetten extra in op preventie en het terugvorderen van onrechtmatig verkregen bijstand. Daarbij kijken we steeds wat de meest efficiënte manier van het voorkomen en aanpakken van onrechtmatig gebruik is.