Integratie en emancipatie

Integratie en emancipatie

In de visie van deze coalitie gaat samenleven over respect en gelijkwaardigheid voor elkaar. We nemen duidelijk stelling tegen racisme, discriminatie, intolerantie en haat. We toetsen al ons beleid aan fundamentele vrijheden en democratische waarden. Het integratie- en emancipatiebeleid is integraal onderdeel van het beleid. We streven naar verbinding met de bewoners en stimuleren verbinding tussen bewoners onderling.