Economie

Economie

Den Haag is een prachtige ondernemende stad met een hele sterke diensten- en overheidssector. We zijn ons bewust van het feit dat de economie van 2030 fundamenteel anders zal zijn dan die van vandaag. Daarom is de laatste jaren veel gebeurd om het economisch profiel van de stad te verbreden. Hoe we dit doen, staat beschreven in de Economische Visie Den Haag+ 2030.

Deze coalitie wil meer focus op de sectoren die van waarde zijn voor werkzoekenden met een praktische opleiding en mensen zonder startkwalificatie. We onderstrepen het belang van duurzaamheid en de maakindustrie als economische groeiclusters. De Haagse economie maakt onderdeel uit van de regionale economie. De regio heeft veel groeipotentieel die deze coalitie ten volle wil benutten.

Het gaat beter met de economie, maar we kunnen niet op onze lauweren rusten. Dat heeft ook de Rekenkamer beschreven in haar rapport ‘Tel uit je Winst’. Ook blijft de banengroei achter en is er sprake van een mismatch tussen het aanbod aan werk en het arbeidspotentieel. Door deze mismatch te verkleinen, willen we meer mensen aan het werk krijgen.