Buitenruimte

Buitenruimte

Spelen in de stad

Spelen in de stad

We investeren in extra speelplekken voor kinderen en jongeren. In het verlengde van de motie ‘Toegankelijkheid speelplaatsen voor kinderen met een fysieke/geestelijke beperking (met rolstoel)’, maken we speelplekken rolstoeltoegankelijker. We leggen meer natuurspeeltuinen aan. Samen met Dunea gaan we watertappunten aanleggen bij speel- en sportplekken.