Cultuur, bibliotheken en erfgoed

Cultuur, bibliotheken en erfgoed

Cultuur voor iedereen

Cultuur voor iedereen

In Den Haag is cultuur altijd dichtbij. Toegankelijkheid van kunst en cultuur voor iedereen is voor ons een belangrijk uitgangspunt. Dit is benadrukt in het Beleidskader Kunst en Cultuur 2021 2024 “Zee aan Mogelijkheden”. We geven meer aandacht aan kunst in de openbare ruimte, zodat inwoners op een laagdrempelige manier in aanraking komen met kunst en cultuur. We koesteren de huidige cultuurankers in de wijken. Andere instellingen stimuleren we om samen te werken met deze ankers, om zo ook nieuw en divers publiek aan te spreken. Engelstalig aanbod en non-spoken is van groot belang in onze stad met zoveel nationaliteiten, we blijven dit stimuleren. We investeren in een Popfonds om de Haagse popcultuur te ondersteunen.