Prostitutie

Prostitutie

Het verbeteren van de arbeidsomstandigheden van sekswerkers is het uitgangspunt van ons prostitutiebeleid.

We staan welwillend tegenover particuliere initiatieven voor de verplaatsing van de ramen in de Doublet- en Geleenstraat. Verplaatsing naar de nieuwe locatie is pas mogelijk als dit tot een verbetering van de veiligheid en de gezondheid van sekswerkers leidt en de nieuwe locatie draagvlak heeft onder sekswerkers en hulpverleners. De initiatieven moeten een financieel dekkend bedrijfsplan hebben, deze verplaatsing wordt niet gefinancierd met gemeenschapsgeld.

We gaan door met de aanpak om illegale prostitutie tegen te gaan. Dat geldt ook voor de hulptrajecten om sekswerkers die dat willen uit de prostitutie te halen. Samen met de politie en hulpverleningsorganisaties pakken we loverboyproblematiek steviger aan. Bedrijven gaan we vaker controleren op illegale prostitutie, uitbuiting en mensenhandel.