Luchtkwaliteit

Luchtkwaliteit

Op sommige plekken in de stad, zoals de Vaillantlaan en de Javastraat, is de luchtkwaliteit nog onvoldoende. Daarom blijft de coalitie zich inzetten om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren. We streven naar de norm van de wereldgezondheidsorganisatie WHO.

De bouwlogistiek in Den Haag kan worden verbeterd en verduurzaamd. Gezien de forse bouwopgave wordt hier flink op ingezet. Wij zoeken naar maatregelen om onze stikstofuitstoot te verlagen, om zo bouwprojecten door te kunnen laten gaan en de natuur te herstellen.

Er wordt samen met ondernemers actief gewerkt aan schone manieren van bevoorrading van winkels en bezorging van pakketten. We werken mee aan een distributiecentrum aan de rand van de stad ter versnelling van de doelen die in het Convenant Stedelijke Distributie zijn vastgelegd.

Met de invoer van een milieuzone worden de meest vervuilende bestel- en personenwagens uit het centrum geweerd. We gaan door met de subsidieregeling om vervuilende auto’s en brommers in te ruilen. Tweetaktbrommers met een bouwjaar ouder dan 2011 zijn in 2020 in heel Den Haag verboden. Een beperkte uitzondering wordt gemaakt voor oldtimers onder deze tweewielers.

Door het aanleggen van meer oplaadpunten voor elektrische auto’s, als het kan in bestaand straatmeubilair, zal het wagenpark in Den Haag in snel tempo verschonen. Waar de parkeerdruk hoog is, blijven we werken met venstertijden voor elektrische auto’s.

Samen met de taxibranche maken we verdere afspraken hoe de taxivloot elektrisch kan worden. In de Scheveningse Haven verbeteren we het aanbod van walstroom voor ook grotere schepen.

Den Haag blijft zich inzetten om de maximumsnelheid op de omringende snelwegen A4, A12 en A13 te verlagen om de uitstoot van schadelijke stoffen en geluidsoverlast te beperken. Dit om de luchtkwaliteit in Leidschenveen- Ypenburg te verbeteren.

We bespreken met touringcarbedrijven of zij onze stad aan kunnen doen met bussen zonder of met minder uitstoot. De touringcarparkeerplaats op de Koninginnegracht wordt verplaatst.