Betere wereld

Betere wereld

We werken we samen met 100 steden (resilient cities) aan het vergroten van de veerkracht van onze stad en burgers. Ook zetten we stappen om in onze eigen stad de duurzame ontwikkelingsdoelen (sustainable development goals, SDG’s) van de VN in te voeren. De SDG’s zijn de 17 doelen om de wereld een betere plek te laten zijn in 2030. Deze doelen gaan onder andere over goede gezondheid, armoede, klimaat en onderwijs. We willen als Den Haag hierin een belangrijke bijdrage leveren.

Wij onderzoeken met het Rijk en de Carnegiestichting de mogelijkheden om het Vredespaleis open te stellen voor inwoners en toeristen en hen daarmee de stad van Vrede en Recht optimaal te laten ervaren. Hierbij houden we vanzelfsprekend rekening met de beperkingen die het professionele gebruik door het Internationaal Gerechtshof en het Permanente Hof van Arbitrage stelt.

We blijven het Shelter City-initiatief ondersteunen.