Circulaire economie, voedsel en afvalscheiding

Circulaire economie, voedsel en afvalscheiding

Den Haag maakt werk van de circulaire economie. Er komt een plan om grondstoffen voor de stad te behouden en her te gebruiken. Hiermee creëren we banen. We zetten in op de deeleconomie. In Den Haag bannen we alle toepassingen van eenmalig gebruik van plastic zoveel mogelijk uit. Het initiatief van de gemeente en ondernemers van de Haagse markt moet hiermee navolging krijgen; de Haagse Markt doet als eerste grote markt van Nederland plastic tasjes in de ban.

Haagse initiatieven gericht op het lokaal en regionaal produceren en promoten van voedsel, helpen we verder. We gaan aan de slag met het initiatiefvoorstel ‘Duurzaam voedsel:nog een tandje bijzetten’.

We werken aan de vermindering van afval. Scholen geven we de mogelijkheid gescheiden afval aan te leveren. Ook zetten we er fors op in dat bedrijven hun afval gescheiden aanleveren. Het aantal inzamelpunten voor Plastic, Metalen, Drinkpakken (PMD) wordt verdubbeld en als het kan worden afvalstoffen ondergronds geplaatst. Waar mogelijk worden ook ondergrondse containers (oracs) geschikt gemaakt voor gescheiden afvalinzameling. We zetten maximaal in op bronscheiding van onder meer PMD, glas, papier en GFT en benutten de mogelijkheden van nascheiding. Bij nascheiding worden materialen die niet vooraf gescheiden zijn, maar wel hergebruikt kunnen worden, achteraf uit het restafval gehaald.