Voorwoord

Met dit akkoord presenteert de nieuw gevormde coalitie de plannen voor de komende periode.
Begin oktober zijn, naar aanleiding van de ontstane politieke situatie verkennende gesprekken gevoerd met als doel te komen tot een stabiel stadsbestuur dat kan rekenen op een meerderheid in de raad, waarbij
continuïteit van bestuur een belangrijke voorwaarde is.

Na de verkenning zijn door VVD, D66, GroenLinks, CDA en PvdA de onderhandelingen gestart gericht op de vorming van een nieuwe coalitie die kan bogen op een bestendige samenwerking binnen het college en met de raad.

In de onderhandelingen over de vorming van een nieuwe coalitie heeft het onderwerp integriteit prioritaire aandacht. Het is een randvoorwaarde voor een zo spoedig mogelijk herstel van vertrouwen in het Haagse stadsbestuur. Onder leiding van de waarnemend burgemeester zijn al eerste en belangrijke stappen gezet.

De komende periode zullen wij iedere dag met volle overtuiging werken voor onze stad.
Verschillen overbruggen en de uitdagingen aangaan.
Samen voor de stad.

Boudewijn Revis / Frans de Graaf
VVD

Robert van Asten / Hanneke van der Werf
D66

Arjen Kapteijns / Erlijn Wenink
GroenLinks

Danielle Koster / Kavish Partiman
CDA

Martijn Balster / Janneke Holman
PvdA