(Auto)bereikbaarheid Den Haag

(Auto)bereikbaarheid Den Haag

Goede bereikbaarheid is belangrijk voor de Haagse economie. Daarom willen wij op de doorgaande wegen de doorstroming verbeteren. We werken aan ongelijkvloerse kruisingen op de Lozerlaan/Erasmusweg en het Hildebrandplein, aan de verbetering van de doorstroming op de Neherkade, de afronding van de Rotterdamsebaan, aan de aanleg van de parallelstructuur op de A4 en de verbreding van de Erasmusweg. We onderzoeken de verbetering van de doorstroming op de Lozerlaan als belangrijke ontsluitingsweg voor Loosduinen en Escamp.

Het centrum wordt aantrekkelijker voor bewoners en bezoekers als er minder auto’s rijden en als er minder auto’s op straatniveau geparkeerd staan. Bezoekers die met de auto komen, worden daarom naar parkeergarages geleid. In de Denktank Centrum-Noord werken bewonersorganisaties aan maatregelen om het doorgaande verkeer in dit gebied te verminderen. De studie naar de verdieping van het Telderstracé wordt voortgezet en het kruispunt met de Scheveningseweg wordt ongelijkvloers. Hierbij wordt ook de mogelijkheid bekeken van een verdiepte tramverbinding naar de Internationale Zone en de haven door middel van een verbinding van de tracés van lijnen 11 en 16. Er komt geen tramtracé over de Westduinweg. We verkennen waar we meer Park & Ride/Bike plekken aanleggen om de drukte in de stad op te vangen. In onze stad is geen ruimte voor een helikopterhaven.