Schaalsprong openbaar vervoer

Schaalsprong openbaar vervoer

We willen meer mensen verleiden om het OV te gebruiken en bovendien de huidige overbelasting van het tram,- en randstadrailnetwerk verbeteren. Daarom investeren we de komende jaren fors in de Schaalsprong OV. Belangrijke projecten hierbij zijn de Konings- en Leyenburgcorridor, voor een goede verbinding met Zuidwest en de ontsluiting van de Binckhorst. Voor het Haagse OV zijn de belangrijke uitgangspunten, zoals vastgelegd in het raadsvoorstel Schaalsprong OV, de betaalbaarheid en fijnmazigheid. Bij de uitwerking werken we samen met bewoners en met belangenorganisaties zoals Rover. Met de provincie, de regio en het rijk verkennen we in het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT) de optie voor een rechtstreekse lightrail van Zoetermeer via de Binckhorst naar Scheveningen. Deze verkenning volgt op de afgesproken maatregelen voor de verbetering van het OV en de fietsmobiliteit op de Binckhorst.

Op korte termijn investeren we in ruimere tramstellen en onderzoeken we manieren om de reistijd op belangrijke tramtrajecten te versnellen. Samen met de regio zoeken we naar de beste plek voor een nieuwe tramremise. Met de gemeente Westland en de Metropool Regio Den Haag (MRDH) kijken we naar de mogelijkheid van een hoogwaardige OV-verbinding. Dit biedt ook de kans om Vroondaal beter toegankelijk te maken, waarbij we ook oog hebben voor een oplossing op de korte termijn. We willen OV tot aan de randen van de stad. We bekijken per gebied wat hiervoor de beste oplossing is.

De komende jaren maken we samen met de MRDH en de HTM alle tram- en buslijnen en de perrons toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Met de NS en Prorail werken we aan de verbetering en toegankelijkheid van stations. Wij zetten ons in voor goede internationale verbindingen, zoals een directe treinverbinding met Düsseldorf en goede aansluitingen per internationale bus naar andere Europese steden.