Bruggen, kades en viaducten

Bruggen, kades en viaducten

Bruggen, kades en viaducten zijn belangrijke schakels in de stedelijke verkeersstructuur en daarmee onmisbaar voor een veilige, bereikbare en economisch aantrekkelijke stad. Er ligt een structurele vervangings- en renovatieopgave. De met het Meerjarenprogramma Kunstwerken III ingezette uitvoeringsprogramma en de vervangingsagenda tot 2040 wordt voortgezet.