Politie

Politie

De politie loopt tegen capaciteitsgrenzen aan. Daarom blijven we het Rijk met klem vragen om extra politiecapaciteit voor Den Haag. Wijkagenten vervullen een spilfunctie. We dringen er bij de Politie Eenheid Den Haag op aan om zoveel mogelijk wijkbureaus open te houden. We vragen hen ook om wijkagenten meer in hun vaste wijk en op straat in te zetten om het contact met de wijk te borgen.

De aanpak van de politie is probleemgericht, informatiegestuurd en in samenwerking met burgers. Wij vragen de Politie Eenheid Den Haag om de komende periode met deze aanpak door te gaan en waar mogelijk te versterken. Dat betekent: meer politie op straat, meer aanwezig zijn in wijken en een optimaal gebruik van digitale mogelijkheden om de bereikbaarheid en benaderbaarheid van de politie te verbeteren.

Het is belangrijk dat het personeelsbestand van de Haagse politie een goede afspiegeling is van de Haagse samenleving. Dit zal een terugkerend punt van overleg blijven tussen de gemeente, gemeenteraad en de politie. Behoud van personeel met een diverse achtergrond is daarbij een belangrijk aandachtspunt. Wij steunen het beleid om het vertrouwen in de politie te vergroten en om etnisch profileren tegen te gaan. Dit geldt ook voor de periodieke evaluaties van het gebruik van de zogenaamde MEOS-app. Ook hechten wij veel waarde aan projecten bij de politie die agenten en mensen uit de wijk met elkaar kennis laten maken, zoals de culturele wasstraat en de politiekids.

We maken afspraken met de politie over het makkelijker en sneller doen van aangiften.