Radicalisering en haatzaaien

Radicalisering en haatzaaien

We gaan door met de geroemde Haagse aanpak tegen radicalisering, ook in het geval van links- en rechts-extremisme. We versterken de preventieve aanpak om radicalisering vroegtijdig te signaleren. Familie van een radicaliserend familielid krijgt hulp hoe hier op een goede manier mee om te gaan en hoe ze verontrustende signalen kunnen melden. Ouders, vrienden, buurtgenoten, professionals in jeugd- en welzijnswerk, scholen en werkgevers hebben hierbij een belangrijke rol.

Teruggekeerde jihadgangers blijven, nadat zij hun straf hebben uitgezeten en aan verplichte deradicaliseringsprogramma’s hebben deelgenomen, in beeld bij de overheid.

Als de grenzen van de rechtsstaat worden overschreden, grijpen we in. Haatzaaien, oproepen tot geweld of intolerantie is onacceptabel (zie verder onder emancipatie en integratie).