Bijlage 1 wethouders

Bijlage 1 wethouders

VVD
Boudewijn Revis Financiën en Stadsontwikkeling
1e loco burgemeester
Financiën, Ruimtelijke Ordening, Gebiedsontwikkeling (CID, Internationale Zone, de Binckhorst, project Rotterdamse Baan, Stations, Scheveningen, programma De Kust Gezond), Strandbeleid, Centrale Vastgoedorganisatie
Stadsdeel Scheveningen

Kavita Parbhudayal Zorg, Jeugd en Volksgezondheid
6e loco burgemeester
Zorg, WMO, Jeugd, Centra voor Jeugd en Gezin, Jeugd(gezondheids)zorg, Speelplaatsen, Ouderenbeleid, Gehandicaptenbeleid, Coördinerend wethouder toegankelijkheid, Publieke gezondheidszorg, Prostitutiebeleid, Ambulancezorg
Stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg

D66
Saskia Bruines Economie, Internationaal en Dienstverlening
2e loco burgemeester
Economie, Binnenstad, Internationale Zaken, Campusontwikkeling, Innovatiebeleid, Smart city, Creatieve stad, Dienstverlening, ICT, Personeel en organisatie, Facilitaire zaken
Stadsdeel Haagse Hout

Robert van Asten Mobiliteit en Cultuur
7e loco burgemeester
Mobiliteit, MRDH-vervoersautoriteit, Cultuur, Gemeentelijke lobbystrategie, Communicatie, Bibliotheken, Media, Erfgoed
Stadsdeel Segbroek

GroenLinks
Liesbeth van Tongeren Duurzaamheid en Energietransitie
3e loco burgemeester
Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie, Luchtkwaliteit, Circulaire economie, Stadslogistiek, Inkoop, Afvalinzameling en -verwerking, Voedselstrategie, Verduurzaming gebouwde stad, Dierenwelzijn
Stadsdeel Laak

Bert van Alphen Sociale zaken en Werk
8e loco burgemeester
Sociale zaken en werkgelegenheid, Sociale werkvoorziening, Leerwerkbedrijven, Maatschappelijke opvang, Statushouders, Armoedebestrijding, Antidiscriminatie, Emancipatie en Integratie
Stadsdeel Centrum

CDA
Hilbert Bredemeijer Onderwijs, Sport en Buitenruimte
4e loco burgemeester
Onderwijs, Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, Sport, Groen, Buitenruimte (inclusief markten, stadsboerderijen en handhaving), Stadsentrees, De Kern Bijzonder
Stadsdeel Loosduinen

PvdA
Martijn Balster Wonen, Wijken en Welzijn
5e loco burgemeester
Woonbeleid, woonruimteverdeling, Pandbrigade, Grondbedrijf, Gebiedsontwikkeling Zuid-West, Ruimtelijke ontwikkeling stadsdelen Escamp en Loosduinen, Welzijn, Wijken en Stadsdelen, Participatie
Stadsdeel Escamp