Racisme en discriminatie

Racisme en discriminatie

We willen de meldingsbereidheid over racisme en discriminatie vergroten door meer bekendheid te geven aan Den Haag Meldt, het meldpunt discriminatiezaken. Een jaarlijkse monitor van meldingen, met inzichten per wijk wat waar speelt, helpt om heel lokaal problemen inzichtelijk en bespreekbaar te maken. Ook stimuleren we mensen om vaker aangifte van discriminatie te doen.