Onderwijs

Onderwijs

Onderwijs, en de betrokkenheid van ouders /verzorgers vervullen een cruciale rol in het bieden van kansen aan kinderen en (jong) volwassenen in onze stad. In de Haagse Educatieve Agenda (HEA) staan de onderwijsprioriteiten van de gemeente: goed onderwijs voor ieder kind, meer kansengelijkheid, de aanpak van het lerarentekort en de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt.